Czym jest projekt e-wolontariacki?

Do konkursu „Odkryj e-wolontariat” można zgłaszać pomysły na projekty e-wolontariackie. Czym dokładnie charakteryzuje się projekt e-wolontariacki?

E-wolontariat, e-wolontariusze, zadania

E-wolontariat to forma współpracy między organizacją pozarządową/ grupą nieformalną/ instytucją a wolontariuszami, którzy swoje zadania wykonują za pośrednictwem Internetu. Co do zasady nie różni się od wolontariatu tradycyjnego – jedyne, co je różni, to miejsce wykonywania zadania. E-wolontariusze mogą wykonywać rozmaite zadania, pokonując bariery miejsca i czasu – mogą wspierać projekty społeczne nawet w środku nocy, czy w trakcie jazdy pociągiem!

Projekt e-wolontariacki

Projekt e-wolontariacki to projekt, w którym siłą napędową są e-wolontariusze – to oni wykonują kluczowe zadania, mają wpływ na kształt i rozwój projektu. Gdyby nie oni, realizacja projektu albo nie byłaby w ogóle możliwa, albo byłaby znacznie utrudniona.

Projekt e-wolontariacki to projekt społeczny:

  • Czyli zorganizowany i ułożony w czasie ciąg działań, z określonym początkiem i końcem, zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców.*
  • Prowadzony jest głównie w Internecie.
  • Jego celem jest rozwiązanie problemu społecznego lub budowanie dobra wspólnego.
  • Jest działalnością non-profit lub non-for-profit.
  • W jego prowadzenie i rozwijanie zaangażowani są internauci i społeczności internetowe, działający na zasadach e-wolontariatu (dobrowolnie, bez oczekiwania wynagrodzenia i za pośrednictwem Internetu).

 

Typy projektów e-wolontariackich

Typów projektów e-wolontarickich jest mnóstwo! Pisząc „Podręcznik e-wolontariatu” pokusiliśmy się o opisanie najczęściej występujących typów . Jeśli chcecie np. stworzyć projekt oparty o e-learning lub zawiązać grupę samopomocową i zastanawiacie się, na co zwrócić uwagę podczas projektowania działań, polecamy lekturę Podręcznika!

Naprawdę warto!

Z e-wolontariatem wiąże się mnóstwo korzyści. Jedną z nich jest możliwość dotarcia do pasjonatów i specjalistów, mieszkających setki i tysiące kilometrów od siedziby naszej organizacji, którzy mimo to gotowi są społecznie wspomóc promowaną przez nas sprawę. Dzięki Internetowi, mediom społecznościowym i marketingowi szeptanemu możemy dotrzeć do nich w stosunkowo krótkim czasie. Warto wykorzystać ten potencjał! Doskonale wiedzą o tym laureaci poprzednich edycji „Odkryj e-wolontariat”, z sukcesem realizujący projekty, w których e-wolontariusze pełnili kluczową rolę -przeczytajcie ich historie i dajcie się zainspirować!

Spójrzcie na przykład na projekt „Otwarte zabytki” Centrum Cyfrowego. W ramach projektu tworzona jest ogólnodostępna baza polskich zabytków. Ponieważ zadanie to jest bardzo rozległe i skomplikowane, mały zespół mógłby mieć poważne problemy w samodzielnym tworzeniu takiej bazy. Organizatorzy wpadli jednak na pomysł zaproszenia do tworzenia projektu internautów, którzy jako e-wolontariusze pomagają uzupełniać bazę. Wspólnie osiągnęli sukces – w bazie znajduje się już ponad 9,5 tys. zabytków!

Kolejną dobrą praktyką może pochwalić się Fundacja To My, która dzięki zastosowaniu grywalizacji na Planecie Zapomnianych Książek zachęciła setki internautów do promowania czytelnictwa.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z konkursem, śmiało piszcie do nas lub dzwońcie: konkurs@e-wolontariat.pl, tel. 22 825 70 22.

 

 

_____________________________

* Jako dodatkową lekturę dla osób przygotowujących projekty społeczne polecamy dokument Logika projektowa, przygotowany dla oferentów programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który w zwięzły sposób określa poszczególne elementy projektu: http://pozytek.gov.pl/download/files/FIO/LOGIKA_PROJEKTOWA.docx