Poznaj laureatów: No job No fun

31 marca 2016 r. dobiegła końca VII edycja konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”. Poznajcie zwycięskie projekty i ich efekty!

nojobnofun

Opis projektu

W ramach projektu „No job no fun: doradztwo zawodowe z twórczym wykorzystaniem e-CV” Stowarzyszenia „Absolwenci na walizkach” każdy, bez względu na wykształcenie, wiek, czy miejsce zamieszkania może skorzystać z bezpłatnego doradztwa zawodowego. Dzięki wsparciu wykwalifikowanych e-wolontariuszy uczestnicy projektu poznają sposoby rozwijania swojej ścieżki zawodowej oraz dowiadują się, w jaki sposób kreatywnie wykorzystywać CV internetowe i jak znaleźć pracę marzeń.

Organizatorzy projektu opracowali Model Doradztwa E-CV, czyli doradztwa zawodowego z wykorzystaniem technik coachingowych i narzędzia E-CV na platformie Nojobnofun.pl. Jest to pierwsza tego typu metoda w Polsce.

Efekty

Z doradztwa skorzystało 20 osób. Na bazie doświadczeń Doradztwa E-CV powstał zbiór 10 dobrych praktyk tworzenia E-CV, zakładka „Kreatywne E-CV”, gdzie użytkownik znajdzie porady i ciekawostki związane z E-CV, zakładka „Buduj markę osobistą”, gdzie prezentowane są dodatkowe narzędzia w budowaniu własnego wizerunku.

Jakie zadania wykonywali e-wolontariusze?

E-wolontariusze wykonywali usługi doradztwa E-CV na rzecz beneficjentów przez Skype. Cały proces doradztwa E-CV składał się z min. 4 sesji. Każda sesja trwała min. 1h. Przed rozpoczęciem projektu odbyły się 3 szkolenia dla e-wolontariuszy: doradztwo zawodowe z wykorzystaniem E-CV (gdzie pod okiem eksperta-facylitatora opracowana została metodę Doradztwa E-CV), obsługa E-CV na platformie Nojobnofun.pl oraz twórcze wykorzystanie E-CV – w sumie 22 godziny szkoleniowe.

 

Jakie korzyści odnieśli e-wolontariusze dzięki udziałowi w projekcie?

  • rozwój kompetencji zawodowych w zakresie nowej Metody Doradztwa E-CV,
  • część e-wolontariuszy jako początkujący doradcy/coache nabrali doświadczenia w indywidualnej pracy z beneficjentem.

 

Organizator: Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”

Więcej informacji na stronie: http://nojobnofun.pl/

 

 

 

LAUREAT VII EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO

Logo odkryj e-wolontariat PL rgb