Projekt e-wolontariacki – co to takiego?

Na początek – czym jest e-wolontariat?

E-wolontariat to forma współpracy między organizacją pozarządową/ grupą nieformalną/ instytucją a wolontariuszami, którzy swoje zadania wykonują za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze mogą wspierać ww. podmioty w różnorodny sposób, pomagając im realizować codzienne zadania, np. moderując stronę w portalu społecznościowym, tworząc informację prasową lub budując bazę potencjalnych darczyńców.  Jest to forma współpracy szczególnie lubiana przez małe, lokalne organizacje pozarządowe.

A gdyby tak… zorganizować projekt?

Z e-wolontariatem wiąże się mnóstwo korzyści. Jedną z nich jest możliwość dotarcia do pasjonatów i specjalistów, mieszkających setki i tysiące kilometrów od siedziby naszej organizacji, którzy mimo to gotowi są społecznie wspomóc promowaną przez nas sprawę. Dzięki Internetowi, mediom społecznościowym i marketingowi szeptanemu możemy dotrzeć do nich w stosunkowo krótkim czasie. Warto wykorzystać ten potencjał! Doskonale wiedzą o tym laureaci poprzednich edycji „Odkryj e-wolontariat”, którzy z sukcesem zorganizowali projekty, w których e-wolontariusze pełnili kluczową rolę – gdyby nie oni, ich realizacja albo nie byłaby w ogóle możliwa, albo byłaby znacznie utrudniona.

Spójrzcie na przykład na projekt „Otwarte zabytki” Centrum Cyfrowego. W ramach projektu tworzona jest ogólnodostępna baza polskich zabytków. Ponieważ zadanie to jest bardzo rozległe i skomplikowane, mały zespół mógłby mieć poważne problemy w samodzielnym tworzeniu takiej bazy. Organizatorzy wpadli jednak na pomysł zaproszenia do tworzenia projektu internautów, którzy jako e-wolontariusze pomagają uzupełniać bazę. Wspólnie osiągnęli sukces – w bazie znajduje się już ponad 9,5 tys. zabytków!

Kolejną dobrą praktyką może pochwalić się Towarzystwo Rozwoju Rodziny, które stworzyło poradnię internetową dla młodych ofiar przemocy domowej Kamień z serca. TRR nawiązało współpracę i odpowiednio przeszkoliło e-wolontariuszy, którzy za pośrednictwem czatu znajdującego się na stronie poradni nawiązują pierwszy kontakt z osobami zgłaszającymi się po pomoc.

Podsumowując,

 

Projekt e-wolontariacki to projekt społeczny:

  • Czyli zorganizowany i ułożony w czasie ciąg działań, z określonym początkiem i końcem, zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców.*
  • Prowadzony jest głównie w Internecie.
  • Jego celem jest rozwiązanie problemu społecznego lub budowanie dobra wspólnego.
  • Jest działalnością non-profit lub non-for-profit.
  • W jego prowadzenie i rozwijanie zaangażowani są internauci i społeczności internetowe, działający na zasadach e-wolontariatu (dobrowolnie, bez oczekiwania wynagrodzenia i za pośrednictwem Internetu).

 

Crowdsourcing, e-learning…

Pisząc „Podręcznik e-wolontariatu” pokusiliśmy się o opisanie najczęściej występujących typów projektów e-wolontariackich. Jeśli chcecie np. stworzyć projekt oparty o e-learning lub zawiązać grupę samopomocową i zastanawiacie się, na co zwrócić uwagę podczas projektowania działań, polecamy lekturę Podręcznika!

 

Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z konkursem, śmiało piszcie do nas lub dzwońcie: konkurs@e-wolontariat.pl, tel. 22 825 70 22.

 

 

_____________________________

* Jako dodatkową lekturę dla osób przygotowujących projekty społeczne polecamy dokument Logika projektowa, przygotowany dla oferentów programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który w zwięzły sposób określa poszczególne elementy projektu: http://pozytek.gov.pl/download/files/FIO/LOGIKA_PROJEKTOWA.docx